2 (to-sporet) vejbredde i Indien i henhold til IRC

2 (to-sporet) vejbredde i Indien i henhold til IRC | tosporet kørebanebredde | skulderbredde til tosporet vej | bredden af ​​kørebanen for to spor.Vejbygningsafdelingen i Indien har oprettet Indian Road Congress (IRC). Indian Roads Congress (IRC) er Apex Body of Highway Engineers i landet, der giver retningslinjer, regler og regulering af flere slags vejsammentrækninger. Den er opdateret flere gange med nye retningslinjer. I Indien håndteres alle spørgsmål relateret til geometrisk design og struktur i henhold til IRC (Indian Road Congress).

Der er flere slags tosporede veje i Indien konstrueret af central- og statsregering i by- og landområder, såsom National Highway (NH), State Highway (SH), Major District Road (MDR), andre District Road & (ODR) . Det vil blive bygget i almindeligt eller bjergrigt stejlt og bakket område.

2-sporet vej eller to-sporet vej er en vej, der tillader to-vejs kørsel og trafik, kun en vognbane i hver retning og normalt ingen midterbarriere, en vognbane bruges til at komme og anden bruges til at køre. Den er bred nok til at tillade alle typer køretøjer at passere hinanden. Afstanden mellem forbipasserende steder varierer betydeligt afhængigt af terrænet og trafikmængden på vejen. En to-sporet vej består af to hovedkomponenter kørebane (to-sporet) til rejser og trafik og skulder for køretøjer til at stoppe og indkvartering.

Bredden af ​​en tosporet vej består af kørebanebredde og marginbredde. Marginens bredde omfatter bredden af ​​fortovsskulderen og den ikke-asfalterede skulder. En kørebane består generelt af et antal kørebaner sammen med en eventuel tilhørende skulder. Vejkant er den del af vejen uden for kørebanen.Skulder er tilvejebragt langs vejkanten og på beregnet til indkvartering af stopkøretøjer, tjener som nødspor for køretøjer og yder sidestøtte. Skulderen skal være stærk nok til at bære vægten af ​​en fuldt lastet lastbil, selv i våd tilstand. Skulderbredde bør være påkrævet for at give arbejdsplads, ideel skulderbredde bør være 4,6 m og minimum er omkring 2,5 m. Skulderbredden afhænger også af tilgængelig plads og højden af ​​overfladen såsom almindeligt, bjergrigt, stejlt eller bakket område. I bjergområdet er det ret vanskeligt at konstruere en vej, så bredden af ​​skulderen er minimeret, og deres bredde er mindre end i almindeligt område.

Kørebanebredde eller bredde af fortovet, som køretøjer kører på, afhængigt af bredden af ​​trafikken Bane og antal af vognbaner. Trafikens bredde Bane afhængig af køretøjernes bredde og sideafstand. Sideafstand forbedrer kørehastigheden og sikkerheden for køretøjer.I henhold til IRC er den maksimalt tilladte bredde af et køretøj 2,44 m tilladt, og den ønskede sideafstand for tosporet vej er ca. 0,53 m på begge sider og centerafstand er ca. 1,06 meter. Dette kræver minimum 3,5 m vognbanebredde for en to-sporet vej uden kantsten, og med kantsten vil den kræve 3,75 meter bred.

2-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC

  2 (to-sporet) vejbredde i Indien i henhold til IRC
2 (to-sporet) vejbredde i Indien i henhold til IRC

I Indien, i henhold til IRC-regler og retningslinjer, holdes bredden af ​​en 2- eller to- eller dobbeltsporet vej til kørebane omkring 7 meter bred uden kantsten, og med kantsten vil den være 7,5 meter bred for National Highway (NH), statsmotorvej (SH) ), større distriktsvej (MDR) & anden distriktsvej (ODR). Skulderbredde for 2-sporet vej holdes ca. maksimalt 4,6 m bred på begge sider og minimum 2,5 m bred, så maksimal bredde af kørebane (kørebanebredde + skulderbredde) for to-sporet vej er ca. 12 m bred og minimum på 9 meter afhængigt af højden af ​​overfladen såsom slette, bjerg eller bakkede områder.

IRC-specifikation for 2 Lane Road for National Highway (NH) og State Highway (SH)● kørebanebredde – 7 m uden kantsten & 7,5 meter med kantsten
◆ skulderbredde i almindeligt område – 2,5 m (på begge sider)
● skulderbredde i bjerg- eller bakket område – 0,90 m (på begge sider)
● bredden af ​​kørebanen i almindeligt område er summen af ​​kørebanens bredde og skulderbredde = (2 × 2,5) + 7 = 12 meter
● bredden af ​​kørebanen i bjergområdet er summen af ​​bredden af ​​kørebanen og skulderbredden = (2 × 0,90) + 7 = 8,80 meter.

IRC-specifikation for 2-sporet vej til hovedvej (MDR)

● kørebanebredde – 7 m
◆ skulderbredde i almindeligt område – 1 m (på begge sider)
● bredden af ​​kørebanen i almindeligt område er summen af ​​kørebanens bredde og skulderbredde = (2 × 1) + 7 = 9 meterIRC-specifikation for 2-sporet vej for andre distriktsvej (ODR)

● kørebanebredde – 7 m
◆ skulderbredde i almindeligt område – 1 m (på begge sider)
● bredden af ​​kørebanen i almindeligt område er summen af ​​kørebanens bredde og skulderbredde = (2 × 1) + 7 = 9 meterLÆS OGSÅ:-

4-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC2 (to-sporet) vejbredde i Indien i henhold til IRC

3-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC

Bredden af ​​den nationale motorvej i Indien i henhold til IRC

Maksimal og minimum superelevation i vej i henhold til IRC

Bredden af ​​en kørebane til 2-sporet vej

I henhold til retningslinjerne fra Indian Road Congress (IRC) for 2- eller dobbeltsporet vej, er bredden af ​​kørebanen omkring 7 meter bred for National Highway (NH), State Highway (SH), Major District Road (MDR) og andre distrikter vej (ODR). Bredden af ​​kørebanen 7 m bred omfatter 2,44 m er den maksimalt tilladte bredde af køretøjet og 0,53 m er deres sideafstand på begge sider og 1,06 meter centerafstand. Dette er standard og ideel bredde på kørebanen til enkeltbanevej.

Bredde på skulderen til dobbeltsporet vej

I henhold til retningslinjerne fra Indian Road Congress (IRC) for 2- eller dobbeltsporet vej, er bredden af ​​skulderen i området mellem 0,90 m til 2,5 m bred på begge sider for NH, SH, MDR & ODR, afhængigt af visse forhold som f.eks. jordoverfladen, slette, bjergrige, stejle eller bakkede områder. I almindeligt område for nationale og statslige motorveje skal skulderbredden være tilstrækkelig til at give arbejdsplads, den skal være 2,5 m bred på begge sider. I stejle, bakkede eller bjergrige områder er det ret vanskeligt at anlægge vej, så skulderbredden er minimeret og reduceret til kun omkring 0,90 m bred på begge sider.

Flere vigtige indlæg:—

  1. Hvor meget koster det at installere en LVL-bjælke
  2. Typer af tilslag, der anvendes i bygningskonstruktion
  3. Hvor mange poser cement til 100 kvadratmeter område?
  4. Hvad er Shallow foundation, og hvor det leveres
  5. Hvilken størrelse stålbjælke til 30 fods spændvidde