3-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC

3-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC | tresporet kørebanebredde | skulderbredde til 3-sporet vej | bredden af ​​kørebanen for tre spor.Vejbygningsafdelingen i Indien har oprettet Indian Road Congress (IRC). Indian Roads Congress (IRC) er Apex Body of Highway Engineers i landet, der giver retningslinjer, regler og regulering af flere slags vejsammentrækninger. Den er opdateret flere gange med nye retningslinjer. I Indien håndteres alle spørgsmål relateret til geometrisk design og struktur i henhold til IRC (Indian Road Congress).

  3-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC
3-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC

Der er flere slags veje i Indien konstrueret af central- og statsregering i by- og landområder, såsom National Highway (NH), State Highway (SH), Major District Road (MDR), andre District Road & (ODR). Det vil blive bygget i almindeligt eller bjergrigt stejlt og bakket område.

3-sporet vej eller tre-sporet vej er en vej, der tillader to-vejs kørsel og trafik, normalt har den ingen midterbarriere, en vognbane bruges til at komme og anden bruges til at køre og sidebane bruges til standsning og parkering. Tre spor består af to-side kørebanebredde på 3,75 m bred og midterbane er 3,5 m bred. Den er bred nok til at tillade alle typer køretøjer at passere hinanden.

Afstanden mellem forbipasserende steder varierer betydeligt afhængigt af terrænet og trafikmængden på vejen. En 3-sporet vej består af to hovedkomponent-kørebaner (tre-sporet) til rejser og trafik og skulder for køretøjer at stoppe og indkvartering.Bredden af ​​en tresporet vej består af kørebanebredde og marginbredde. Marginens bredde omfatter bredden af ​​fortovsskulderen og den ikke-asfalterede skulder. En kørebane består generelt af et antal kørebaner sammen med en eventuel tilhørende skulder. Vejkant er den del af vejen uden for kørebanen.

Skulder er tilvejebragt langs vejkanten og på beregnet til indkvartering af stopkøretøjer, tjener som nødspor for køretøjer og yder sidestøtte. Skulderen skal være stærk nok til at bære vægten af ​​en fuldt lastet lastbil, selv i våd tilstand. Skulderbredde bør være påkrævet for at give arbejdsplads, ideel skulderbredde bør være 4,6 m og minimum er omkring 2,5 m. Skulderbredden afhænger også af tilgængelig plads og højden af ​​overfladen såsom almindeligt, bjergrigt, stejlt eller bakket område. I bjergområdet er det ret vanskeligt at konstruere en vej, så bredden af ​​skulderen er minimeret, og deres bredde er mindre end i almindeligt område.Kørebanebredde eller bredde af fortovet, som køretøjer kører på, afhængigt af bredden af ​​trafikken Bane og antal af vognbaner. Trafikens bredde Bane afhængig af køretøjernes bredde og sideafstand. Sideafstand forbedrer kørehastigheden og sikkerheden for køretøjer.

I henhold til IRC er den maksimalt tilladte bredde af et køretøj 2,44 m tilladt, og den ønskede sideafstand for tosporet vej er ca. 0,53 m på begge sider og centerafstand er ca. 1,06 meter. Dette kræver en vognbanebredde på minimum 3,5 m, så for en tresporet vej uden kantsten vil den være 10,5 m bred og med kantsten vil den kræve 11 m meter bred.

3-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC

I Indien, i henhold til IRC-reglerne og retningslinjerne, holdes bredden af ​​en 3- eller tre- eller tre- eller tresporet vej til kørebane omkring 11 meter bred uden kantsten, og med kantsten vil den være 11,5 meter bred for National Highway (NH), statsmotorvej (SH) ), større distriktsvej (MDR) & anden distriktsvej (ODR). Skulderbredde for 3-sporet vej holdes ca. maksimalt 4,6 m bred på begge sider og minimum 2,5 m bred, så maksimal bredde af kørebane (kørebanebredde + skulderbredde) for 3-sporet vej er ca. 16 m bred og minimum på 13 meter afhængigt af højden af ​​overfladen såsom slette, bjerg eller bakkede områder.LÆS OGSÅ:-

4-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC

2 (to-sporet) vejbredde i Indien i henhold til IRC3-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC

Bredden af ​​den nationale motorvej i Indien i henhold til IRCMaksimal og minimum superelevation i vej i henhold til IRC

IRC-specifikation for 3 Lane Road for National Highway (NH) og State Highway (SH)● kørebanebredde – 11 m uden kantsten & 11,5 meter med kantsten
◆ skulderbredde i almindeligt område – 2,5 m (på begge sider)
● skulderbredde i bjerg- eller bakket område – 0,90 m (på begge sider)
● bredden af ​​kørebanen i almindeligt område er summen af ​​bredden af ​​kørebanen og skulderbredde = (2 × 2,5) + 11 = 16 meter
● bredden af ​​kørebanen i bjergområdet er summen af ​​bredden af ​​kørebanen og skulderbredden = (2 × 0,90) + 11 = 13 meter.

Flere vigtige indlæg:—

  1. Maksimal og minimum superelevation i vej i henhold til IRC
  2. Vejens standardbredde | standard vejbanebredde
  3. Width of Right of Way (RoW) i Indien i henhold til IRC
  4. Kørebanebredde i Indien i henhold til IRC
  5. Vejens medianbredde i Indien i henhold til IRC