4-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC

4-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC | 4-sporet kørebanebredde | skulderbredde til firesporet vej | bredden af ​​kørebanen for fire spor.Vejbygningsafdelingen i Indien har oprettet Indian Road Congress (IRC). Indian Roads Congress (IRC) er Apex Body of Highway Engineers i landet, der giver retningslinjer, regler og regulering af flere slags vejsammentrækninger. Den er opdateret flere gange med nye retningslinjer. I Indien håndteres alle spørgsmål relateret til geometrisk design og struktur i henhold til IRC (Indian Road Congress).

Der er flere slags 4 Lane Road i Indien bygget af central- og statsregering i by- og landområder, såsom National Highway (NH), State Highway (SH) og MDR. Det vil blive bygget i almindeligt eller bjergrigt stejlt og bakket område.

Motorvej med to spor til trafik i hver retning kaldes 4 enkeltsporet vej. 4 enkeltsporet vej eller firesporet vej er en vej, der tillader to-vejs kørsel og trafik, to spor i hver retning, 2 spor brugt til kørende trafik og andre 2 spor brugt til kommende trafik og normalt tilstedeværelse af midterbarriere og kantsten ved center og nok skulderbredde i siden. Den er bred nok til at tillade alle typer køretøjer at passere hinanden. En 4-sporet vej består af tre hovedkomponent-kørebaner (fire spor) til kørsel og trafik, midterbarriere og kantsten i midten og skulderen for køretøjer at stoppe og indkvartering.

Bredden af ​​en firesporet vej består af kørebanebredde, median- og kantstensbredde og marginbredde. Marginens bredde omfatter bredden af ​​fortovsskulderen og den ikke-asfalterede skulder. En kørebane består generelt af et antal kørebaner sammen med en eventuel tilhørende skulder. Vejkant er den del af vejen uden for kørebanen.Medianbarrierer adskiller fysisk to modsatrettede trafik og hjælper med at standse køretøjer, der kører ind i modsatte kørebaner. De er ofte bygget på midten af ​​brede byveje med flere spor, hvor de kan bruges til at stoppe fodgængere, der krydser vejen på usikre steder. Bredden af ​​medianen er omkring 4 meter.

Kantsten er en del af en motorvejsvej. En kantsten, også betegnet som en kantsten, er en lodret eller skrånende del, der er tilvejebragt langs kanten af ​​en fortov eller skulder for at give styrke og beskytte kanten af ​​fortovet. Bredden af ​​generthed er omkring 0,5 meter på begge sider.Skulder er tilvejebragt langs vejkanten og på beregnet til indkvartering af stopkøretøjer, tjener som nødspor for køretøjer og yder sidestøtte. Skulderen skal være stærk nok til at bære vægten af ​​en fuldt lastet lastbil, selv i våd tilstand. Skulderbredde bør være påkrævet for at give arbejdsplads, ideel skulderbredde bør være 4,6 m og minimum er omkring 2,5 m. Skulderbredden afhænger også af tilgængelig plads og højden af ​​overfladen såsom almindeligt, bjergrigt, stejlt eller bakket område. I bjergområdet er det ret vanskeligt at konstruere en vej, så bredden af ​​skulderen er minimeret, og deres bredde er mindre end i almindeligt område.

Kørebanebredde eller bredde af fortovet, som køretøjer kører på, afhængigt af bredden af ​​trafikken Bane og antal af vognbaner. Trafikens bredde Bane afhængig af køretøjernes bredde og sideafstand. Sideafstand forbedrer kørehastigheden og sikkerheden for køretøjer.

Ifølge IRC er den maksimalt tilladte bredde af et køretøj 2,44 m tilladt, og den ønskede sideafstand mellem to vognbaner er ca. 0,53 m på begge sider og centerafstand er ca. 1,06 meter. Dette kræver minimum banebredde 3,5m.Vedtaget vognbanebredde for National Highway i Indien er 3,5 meter. Derfor bliver den samlede bredde på fire 4-sporede motorveje 14 meter. Ud over dette er medianen ifølge Indian Road Congress ca. 4 meter bred, kantstensskyhed på 0,5 meter og skulder på 4 meter bred bør gives på hver side for 4-sporet vej, så den samlede bredde på 4-sporet vej bliver 27 meter. Matematisk beregning såsom 4-sporet kørebanebredde 3,5×4 = 14m, to skulderbredde 4×2 = 8m, to kantstensbredde 0,5 × 2 = 1m, en medianbredde = 4m, så den samlede bredde på 4-sporet vej er 14 + 8 + 1 + 4 m = 27 meter.

4-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC

  4-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC
4-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC

I Indien er bredden af ​​en 4- eller 4-sporet vej eller motorvej i henhold til IRC-reglerne og retningslinjerne omkring 26 til 27 meter bred. Dette inkluderer 14 m til kørebane, 2,5 m asfalteret skulder og 1,5 m jordskulder på hver side, 4 meter medianbredde i midten og kantsten på 0,5 m på begge sider. Så mens den synlige bredde er 27 meter, og deres faktiske bredde kan være op til 45 meter. Noget mere bredde optages af den vold, hvorpå vejen er anlagt.

IRC-specifikation for 4 Lane Road for National Highway (NH) og State Highway (SH)● kørebanebredde – 14 m for 4 spor
● median barrierebredde – 4m
● bremse generthed – 0,5 m (på begge sider)
◆ skulderbredde – 4 m (på begge sider)
● kørebanebredde op til 45 m
● bredden af ​​4-sporet vej til National Highway (NH) og State Highway (SH) – 27 m

Bredden af ​​en kørebane til 4 Lane RoadI Indien, i henhold til retningslinjerne fra Indian Road Congress (IRC), vedtog vognbanebredden for den nationale motorvej 3,5 m. Følgelig bliver den samlede bredde på 4 (fire) sporet motorvej eller vej 14 meter. Så bredden af ​​en kørebane for 4 Lane Road er omkring 14 meter bred. Derudover er der 4 meter medianbredde i midten og kantsten på 0,5 m på begge sider.

Bredde på skulderen til firesporet vejI henhold til retningslinjerne fra Indian Road Congress (IRC) for 4- eller 4-sporet vej, er bredden af ​​skulderen i området mellem 3,5 m til 4 m bred på begge sider for NH og SH afhængigt af visse forhold, såsom højden af ​​jordoverfladen, almindelig , bjergrige, stejle eller bakkede områder. I almindeligt område for national og statslig motorvej skal skulderbredden være tilstrækkelig til at give arbejdsplads, den skal være 4 m bred på begge sider.

LÆS OGSÅ:-

4-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC

2 (to-sporet) vejbredde i Indien i henhold til IRC

3-sporet vejbredde i Indien i henhold til IRC

Bredden af ​​den nationale motorvej i Indien i henhold til IRC

Maksimal og minimum superelevation i vej i henhold til IRC

Bredde af medianen for firesporet vej

I henhold til retningslinjerne fra Indian Road Congress (IRC) for 4 eller fire banes vej, er bredden af ​​medianen 4 m bred, angivet i midten for NH og SH afhængigt af visse forhold. Det er en barriere, der fysisk adskiller to modsatrettede trafikanter og hjælper med at stoppe køretøjer, der kører ind i modsatte kørebaner.

Bredde af kantsten for firesporet vej

I henhold til retningslinjerne fra Indian Road Congress (IRC) for 4- eller 4-sporet vej, er bredden af ​​kantstenen eller kantstenen 0,5 m bred på begge sider for NH og SH afhængigt af visse forhold. Det er et skrånende element, der er tilvejebragt langs kanten af ​​en fortov eller skulder for at give styrke og beskytte kanten af ​​fortovet.

Flere vigtige indlæg:—

  1. Cementmørtelforhold til pudsning | pudsning og dets typer
  2. Trækstyrke af stål | Udbytte og ultimativ trækstyrke
  3. Forskellen mellem OPC og PPC cement
  4. Hvilken størrelse træ til 20′, 16′, 18′, 10′, 12′ og 22 fods spændvidde
  5. Tagpladetykkelse til 1, 2, 3 eller etagehuse