Taghældning: dele, typer, vinkel og hvordan man beregner taghældning

Taghældning: dele, typer, vinkel og hvordan man beregner taghældning | Skråtag | tagtag | hældning til tag | taghældning | hvordan man regner en hældning på et tag | typer af hældningstag | Enkelt tag | Læn til tag | Par tag | Par tæt tag | Kravebjælketag. Krave og sakse tag | Dobbelt- eller Purlin-tag | Sprosset tag. Konge stolpe truss | Dronning stolpe truss | Mansard truss | Afskåret truss | Bel fast truss | Stål bindingsværk | Komposit truss. Taghældning: dele, typer, vinkel og hvordan man beregner taghældning
Taghældning: dele, typer, vinkel og hvordan man beregner taghældning

Alle har brug for et nyt hus med et klassisk udseende, tag er en af ​​de vigtigste dele af enhver bygningskonstruktion, der forhindrer den anden struktur af bygningen og beboeren fra ugunstige klimatiske vejrforhold og sikrer også privatlivets fred for indbyggerne. I tidligere tid fra begyndelsen af ​​civilisationen folk er altid på udkig efter eller hus, som er bygget af tømmer dækket med tag for at forhindre kraftig nedbør og snefald.

Design og konstruktion af tag afhænger af mange faktorer, men en af ​​de mest almindelige vigtige faktorer er klima- og vejrforhold i dine omkringliggende områder, i dine byer og lande. Området med kraftig nedbør og snefald kræver god dræning til taget, tagafvanding afhængig af taghældningen, baseret på taghældningen er det kategoriseret i to typer fladt tag og skrå tag eller skrå tag. Disse er to typer tagkonstruktioner baseret på hældning.

Fladt tag er en tagtype, hvor hældningen generelt er mindre end 10°, hvilket kun gør det muligt at sikre tilstrækkelig afledning af regnvand i områder med lav til moderat nedbør. Skråtag er en tagtype, der omfatter en skrå overflade eller overflade med en vinkel på sædvanligvis over 20°, generelt hælder det nedad i to eller flere dele afhængigt af design og konstruktion.

Skråtag

Når du tænker på konstruktion af hældningstag, afhænger designet af disse typer af hældningstag af tagets clametiske tilstand og spændvidde, og hældningen spiller også en vigtig rolle for design af hældning til tag i den private del, som f.eks. værksteder osv. af bygning og mest brugt i regioner med kraftigt snefald eller nedbør.Disse typer tage har et klassisk udseende og en god følelse, så disse er velegnet til traditionelle og moderne huse forbundet med de økonomiske midler, hvor aspektet af økonomiske konsekvenser er økonomisk.

Det skrå tag er de mest almindelige typer tage, som er skrånende overflader med en vinkel på normalt over 20 graders stejlhed af et tag med dets lodrette stigning over dets vandrette spænd i bygningskonstruktion, disse er den mest beskyttende og effektive løsning i vådt og koldt vejr .Generelt er et skrå tag kendt som skråtag, som har et klassisk udseende på steder, hvor nedbør og snefald er kraftige, disse er det spildevands-, billigste og økonomiske alternativ til at dække bygningskonstruktionen som det mest effektive og udbredte i teatre, værksteder, godowns, lager og bakkede områder.

Hvad er skråtag?

Med hensyn til dette, 'hvad er skrå tag?', er det også kendt som skrå tag, dets øverste overflade af et tag er skrånende, når de har udseende med kun en sidehældning for små spænder værelse eller veramdah, der er den enkleste type skrå tag , de har også som en form for almindelig type med skråninger i to retninger, som mødes ved kamme og fire skrå flader i fire retninger, som er dannet ved endeflader hældningstrekanter.

Pladsens klimatiske tilstand, bygningens art, tilgængelighed af materialer, fabrikationsfaciliteter, tagramme, spændvidde og andre faktorer er alle ansvarlige for at vælge typen af ​​tagbeklædning til et skråtag. Den er designet under hensyntagen til alle disse aspekter .Det skrå tag er mere velegnet i de områder, hvor regn eller snefald er kraftigt, nogle gange for at bortskaffe varm luft, for det meste for at levere ventilatorer på de skrå sider af taget.

Taghældning

Taghældning er defineret som måling af et tags hældning, der udtrykkes som forholdet mellem tagets lodrette stigning og vandrette afstand, der kaldes løb, er kendt som taget for hældning.

Taghældning bestemmes med forholdet mellem stigning og løb, i dette tag for hældning antages løb som 12 tommer eller 1 fod, hvilket betyder, at forholdet består af detaljerne om mængden af ​​tagstigninger over en tilsvarende 1 fod eller 12 tommer løb.Bestemmelsen af ​​taghældning beregnes også hældning, hældning, vinkel og spærlængde i henhold til input fra tagets lodrette stigning og vandrette løb. I denne type skråtag er et tags hældning repræsenteret som X/12, hvor X er antallet af tommer i stigning for hver 12 tommer løb, der nogle gange kaldes hældning, vinklen på et tag er den samme som tagets hældning, bortset fra at den er udtrykt som en grad, spærlængden er repræsenterer længden af ​​linjen L og hældningen for taget er tagets hældning repræsenteret som forholdet mellem stigning og løb.

Tag for hældningsforhold for en konstruktion af bygninger afhænger af nogle faktorer som tagmaterialer og lokale miljøforhold (klima) hjælper med at bestemme den passende mængde taghældning, da taghældningerne faktisk falder i intervallet i overensstemmelse med hældning f.eks. som moderat, ret stejl og næsten flad.Taghældning :- i enkle ord taghældning er slop skabt af spær det kan beregnes som vinkel spær laver med vandret eller forholdet mellem lodret stigning og vandret løb af tag. Det kan udtrykkes i forholdet mellem stigning og løb i form af X:12, en hældning på 1:12 betyder et tag, der hæver 1 tomme for hver 1 fod eller 12 tommer løb siges at have en '1 ud af 12 ” hældning eller 1/12 hældning til tag.

Tag kan i henhold til hældningsforhold kategoriseres i følgende typer:Fladt tag :- faktisk flad rod er ikke helt flad i naturen, den har brug for en lille hældning for vandafstrømning, generelt har disse tag en hældning fra 1/2:12 til 2/12 (fra 4% til 17%, eller 2° til 10° ).

lavt hældende tag :- denne tagtype har hældninger fra 2/12 til 3/12 (fra 17% til 25% eller 10° til 18°). Disse er generelt vanskelige ved vedligeholdelse og reparation, de kræver specielt materiale for at undgå lækage.

Konventionelt skråtag :- denne type tagtag er de nemmeste at konstruere, og de er sikre at gå på. generelt har disse tag en hældning fra 4/12:12 til 9/12 (fra 33% til 75% eller 18° til 37°).

Tag med høj hældning :- dette har en høj vinkelstigning, generelt i området fra 10/12 til 21/12 (fra 75% til 175% eller 40° til 60°).

 Hældning til tag
Hældning til tag

Sådan regner du en hældning på et tag

Med hensyn til dette beregnes 'hvordan man regner en hældning på et tag?', generelt ud fra forholdet mellem tagets lodrette 'stigning' og vandrette afstand 'løb', som en form for hældning, og dets værdi er udtrykt som X i 12, hvor X er stigning og 12 køres i tomme betyder, at for 12″ vandret afstand vil taget stige i højden med stigning X” værdi, og også dets beregning er udtrykt som en vinkel, der er angivet med grader.

Vi vil forstå beregningen, 'hvordan regner man en hældning på et tag?', af tag for hældning med eksemplerne, et tag, der er lodret, stiger 5 tommer for hver 12 tommer vandret, da et løb har 5 /12 tonehøjde, der også udtrykkes som '5 i 12' eller '5 over 12' og '5:12'.

Sådan beregnes taghældning

Med hensyn til dette 'hvordan beregner man taghældning/ eller hvordan man finder ud af en hældning på et tag?', beregnes taghældning generelt ud fra Pythagoras-sætningen for retvinklet formel, og du kan bruge følgende formel og ligning til at finde længden af ​​spær og hældning til tag eller skråning

● Spær^2 = stigning^2 + løb^2 (ved Pythagoras sætning med retvinklet formel)

● pitch = stigning/løb (hvor pitch er udtrykt i procent

● hældning = tan (vinkel), hvor vinkel er taghældning udtrykt i grader.

Taghældningsberegner/ eller taghældningsberegner

● tag målingen af ​​vandret løbelængde:- det er vandret afstand mellem tagryg og bygningsvæg, forudsat at den er 8 meter

● mål den lodrette stigningshøjde på dit tag, forudsat at den er 2 meter.

● Beregn spærlængden, da Spær^2 = stigning^2 + løb^2, Spær^2 = 2^2 + 8^2, Spær^2 = 4+64, Spær = √68, Spær = 8,25 meter, derfor spær til sadeltag bliver 8,25 meter.

● Beregn taghældningen som andelen af ​​stigning og løb som hældning = stigning/løb, hældning = 2/8 = 25 %, derfor vil hældning for tag være 25 %.

● Genberegn værdien af ​​hældning i vinkel, da hældning = tan (vinkel), så vinkel = arctan (hældning) = arctan (0,25) = 14°, og hældning for tag vil derfor være 14°.

● find taghældningen er i form af X:12, da hældning = X/12, så X = hældning × 12 = 0,25 × 12 = 3, derfor vil hældningen af ​​dit tag være 3:12, og det kan også være udtryk i brøk som 3/12, eller i vinkel som 14° eller i grader svarende til 14°.

Hældning til tag

Tag for hældningsforhold for en konstruktion af bygninger afhænger af nogle faktorer som tagmaterialer og lokale miljøforhold (klima) hjælper med at bestemme den passende mængde taghældning, da taghældningerne faktisk falder i intervallet i overensstemmelse med hældning f.eks. som moderat, ret stejl og næsten flad

God hældning til tag er generelt brugt i byggeri er området mellem 4/12 til 9/12. tag med lav hældning har en lille vinkel lavere end hældninger 4/12, flade tage er forbundet med hældninger lavere end 2/12 og tag med stejle hældninger designet med meget vinklede, der består af hældning større end 9/12.

Hældning til tag: - De mest almindeligt anvendte taghældninger er mellem 4/12 og 9/12 eller et tag lodret stiger 4 til 9 tommer for hver 1 fod eller 12 tommer vandret løb. Dette er en standard og en god størrelse af taghældning, der generelt bruges til konstruktion af bolighuse, garager, skure, skure, værksteder osv., hvor standard taghældninger falder i området mellem 18,43° til 36,87°.

Hvad er en 4/12 taghældning?

Tag, der rejser sig 4 tommer lodret for hver 1 fod eller 12 tommer vandret løb, siges at have en '4 i 12' hældning eller 4/12 taghældning, og deres taghældning er omkring 18,43°.

Hvad er en 5/12 taghældning?

Tag, der rejser sig 5 tommer lodret for hver 1 fod eller 12 tommer vandret løb, siges at have en '5 i 12' hældning eller 5/12 taghældning, og deres taghældning er omkring 22,62°.

Hvad er en 6/12 taghældning?

Tag, der rejser sig 6 tommer lodret for hver 1 fod eller 12 tommer vandret løb, siges at have en '6 i 12' hældning eller 6/12 taghældning, og deres taghældning er omkring 26,27°.

Hvad er en 7/12 taghældning?

Tag, der rejser sig 7 tommer lodret for hver 1 fod eller 12 tommer vandret løb, siges at have en '7 i 12' hældning eller 7/12 taghældning, og deres taghældning er omkring 30,26°.

Hvad er en 8/12 taghældning?

Tag, der rejser sig 8 tommer lodret for hver 1 fod eller 12 tommer vandret løb, siges at have en '8 i 12' hældning eller 8/12 taghældning, og deres taghældning er omkring 33,69°.

Hvad er en 9/12 taghældning?

Tag, der rejser sig 9 tommer lodret for hver 1 fod eller 12 tommer vandret løb, siges at have en '9 i 12' hældning eller 9/12 taghældning, og deres taghældning er omkring 36,82°.

Hvilke grader er et tag med 2/12 hældning?

Et tag med 2/12 hældninger har en hældningsvinkel på 9,46°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 2/ 12 = 0,1666, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader, såsom tan-1(0,1666) = 9,46°, således en brøkdel 2/12, eller '2 i 12' hældning, eller i forholdet 2:12 pitch tag svarer til 9,46 grader.

Hvilke grader er et tag med 3/12 hældning?

Et tag med 3/12 hældning har en hældningsvinkel på 14,04°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 3/ 12 = 0,25, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader såsom tan-1(0,25) = 14,04°, altså en brøkdel på 3/12, eller '3 i 12' hældning, eller i forholdet 3:12 pitch tag svarer til 14,04 grader.

Hvilke grader er et tag med 4/12 hældning?

Et tag med 4/12 hældninger har en hældningsvinkel på 18,43°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 4/ 12 = 0,33, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader, såsom tan-1(0,33) = 18,43°, altså en brøkdel 4/12, eller '4 i 12' hældning, eller i forholdet 4:12 pitch tag svarer til 18,43 grader.

Hvilke grader er et tag med 5/12 hældning?

Et tag med 5/12 hældninger har en hældningsvinkel på 22,62°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 5/ 12 = 0,416, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader såsom tan-1(0,416) = 22,62°, således en brøkdel 5/12, eller '5 i 12' hældning, eller i forholdet 5:12 pitch tag svarer til 22,62 grader.

Hvilke grader er et tag med 6/12 hældning?

Et 6/12-hældningstag har en hældningsvinkel på 26,57°, for at konvertere hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 6/ 12 = 0,5, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader såsom tan-1(0,5) = 26,57°, altså en brøkdel 6/12, eller '6 i 12' hældning, eller i forholdet 6:12 pitch tag svarer til 26,57 grader.

Hvilke grader er et 7/12 hældningstag?

Et tag med 7/12 hældninger har en hældningsvinkel på 30,26°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 7/ 12 = 0,583, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader såsom tan-1(0,583) = 30,26°, altså en brøkdel 7/12, eller '7 i 12' hældning, eller i forholdet 7:12 pitch tag svarer til 30,26 grader.

Hvilke grader er et tag med 8/12 hældning?

Et 8/12-hældningstag har en hældningsvinkel på 33,69°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 8/ 12 = 0,666, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader såsom tan-1(0,666) = 33,69°, således en brøkdel på 8/12, eller '8 i 12' hældning, eller i forholdet 8:12 pitch tag svarer til 33,69 grader.

Hvilke grader er et 9/12 hældningstag?

Et 9/12-hældningstag har en hældningsvinkel på 36,87°, for at konvertere hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 9/ 12 = 0,75, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader, såsom tan-1(0,75) = 36,87°, således en brøkdel på 9/12, eller '9 i 12' hældning, eller i forholdet 9:12 pitch tag svarer til 36,87 grader.

Hvilke grader er et tag med 10/12 hældning?

Et tag på 10/12 hældninger har en hældningsvinkel på 39,81°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 10/ 12 = 0,833, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader såsom tan-1(0,833) = 39,81°, altså en brøkdel 10/12, eller '10 i 12' hældning, eller i forholdet 10:12 pitch tag svarer til 39,81 grader.

Hvilke grader er et tag med 11/12 hældning?

Et 11/12-hældningstag har en hældningsvinkel på 42,51°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 11/ 12 = 0,916, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader såsom tan-1(0,916) = 42,51°, altså en brøkdel 11/12, eller '11 i 12' hældning, eller i forholdet 11:12 pitch tag svarer til 42,51 grader.

Hvilke grader er et tag med 12/12 hældning?

Et 12/12-hældningstag har en hældningsvinkel på 45°, for at konvertere hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen, såsom 12/ 12 = 1, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader, såsom tan-1(1) = 45°, altså en brøkdel 12/12, eller '12 i 12' hældning, eller i forholdet 12:12 pitch tag svarer til 45 grader.

Hvilke grader er et tag med 13/12 hældning?

Et 13/12-hældningstag har en hældningsvinkel på 47,29°, for at konvertere hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen, såsom 13/ 12 = 1,08, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader såsom tan-1(1,08) = 47,29°, således en brøkdel på 13/12, eller '13 i 12' hældning, eller i forholdet 13:12 pitch tag svarer til 47,29 grader.

Hvilke grader er et tag med 14/12 hældning?

Et 14/12-hældningstag har en hældningsvinkel på 49,40°, for at konvertere hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen, såsom 14/ 12 = 1,66, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader, såsom tan-1(1,66) = 49,40°, altså en brøkdel på 14/12, eller '14 i 12' hældning, eller i forholdet 14:12 pitch tag svarer til 49,40 grader.

Hvilke grader er et tag med 15/12 hældning?

Et 15/12-hældningstag har en hældningsvinkel på 51,34°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 15/ 12 = 1,25, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader såsom tan-1(1,25) = 51,34°, altså en brøkdel på 15/12, eller '15 i 12' hældning, eller i forholdet 15:12 pitch tag svarer til 51,34 grader.

Hvilke grader er et tag med 16/12 hældning?

Et tag med 16/12 hældning har en hældningsvinkel på 53,13°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 16/ 12 = 1,33, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader såsom tan-1(1,33) = 53,13°, altså en brøkdel på 16/12, eller '16 i 12' hældning, eller i forholdet 16:12 pitch tag svarer til 53,13 grader.

Hvilke grader er et tag med 17/12 hældning?

Et tag med 17/12 hældning har en hældningsvinkel på 54,78°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 17/ 12 = 1,416, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader såsom tan-1(1,416) = 54,78°, altså en brøkdel på 17/12, eller '17 i 12' hældning, eller i forholdet 17:12 pitch tag svarer til 54,78 grader.

Hvilke grader er et tag med 18/12 hældning?

Et 18/12-hældningstag har en hældningsvinkel på 56,31°, for at konvertere hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 18/ 12 = 1,5, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader, såsom tan-1(1,5) = 56,31°, således en brøkdel på 18/12, eller '18 i 12' hældning, eller i forholdet 18:12 pitch tag svarer til 56,31 grader.

Hvilke grader er et tag med 19/12 hældning?

Et 19/12-hældningstag har en hældningsvinkel på 57,72°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen, såsom 19/ 12 = 1,58, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader, såsom tan-1(1,58) = 57,72°, altså en brøkdel på 19/12, eller '19 i 12' hældning, eller i forholdet 19:12 pitch tag svarer til 57,72 grader.

Hvilke grader er et tag med 20/12 hældning?

Et 20/12-hældningstag har en hældningsvinkel på 59,04°, for at omregne hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 20/ 12 = 1,66, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader såsom tan-1(1,66) = 59,04°, altså en brøkdel på 20/12, eller '20 i 12' hældning, eller i forholdet 20:12 pitch tag svarer til 59,04 grader.

Hvilke grader er et 21/12 hældningstag?

Et 21/12-hældningstag har en hældningsvinkel på 60,26°, for at konvertere hældningsforhold eller brøkdel af hældning i grader, følg trinene:- 1) divider den første del af forholdet med 12 for at finde ud af hældningen såsom 21/ 12 = 1,75, find den omvendte tangens af pitch for at finde vinklen i grader, såsom tan-1(1,75) = 60,26°, således en brøkdel på 21/12, eller '21 i 12' hældning, eller i forholdet 21:12 pitch tag svarer til 60,26 grader.

LÆS OGSÅ:-

Taghældning til vinkel | taghældning | Konvertering af vinkel til taghældning

Sådan beregnes taghældningen | hældningsformel for tag

Standard taghældning i grader, forhold & brøk for hus

Taghældningsberegner | hvordan man finder ud af hældning på et tag

Skråtag: dele, typer, vinkel & hvordan man regner hældning for tag

Sprosset tag: definition, typer & fordel

Taghældningsvinkel

Hældningstagsvinkel er beskrevet værdien af ​​hældning i grader, det betyder i enkle vendinger, at hældningen er forholdet mellem stigning og løb (stigning/løb), hvor hældning udtrykkes i forhold som 4/12, 5/12, 6/12 , 7/12, 8/12, 8/12 osv., hvor pitch= tan (vinkel), som er beskrevet, er vinklen taghældningen udtrykt i grader.

Vi skal forstå beregningen af ​​taghældningsvinklen i enkle vendinger med eksemplerne 6:12 taghældning beskrevet. Forholdet mellem stigning og løb betyder, at for 12' vandret afstand vil taget stige i højden med 6' og denne hældning omdannes til hældningstaget vinkel, hvor værdien er 26,57°

Hældningstagvinkelværdien er som følger

Taghældningsvinkel = 4,76° for 1:12 hældning

Taghældningsvinkel = 9,46° for 2:12 hældning

Taghældningsvinkel = 14,04° for 3:12 hældning

Taghældningsvinkel = 18,43° for 4:12 hældning

Taghældningsvinkel = 22,62° for 5:12 hældning

Taghældningsvinkel = 26,57° for 6:12 hældning

Taghældningsvinkel = 30,26° for 7:12 hældning

Taghældningsvinkel = 33,69° for 8:12 hældninger

Taghældningsvinkel = 36,87° for 9:12 hældninger

Taghældningsvinkel = 39,81° for 10:12 hældning

Taghældningsvinkel = 42,51° for 11:12 hældning

Taghældningsvinkel = 45° for 12:12 hældning

Minimumsvinkel for et taghældning i grader betragtes som 10° betyder 2:12 hældning og hældning er større i et område med meget regn eller højt snefald, der betragtes som taghældningsvinklen 33° (8:12) og skrånende ned ved perfekt 45 ° vinkel såsom næsten flad.

Hvilken taghældning er 10 grader?

En 10° taghældning er nogenlunde det samme som 2/12 taghældning. For at konvertere fra grad til hældningsforhold kan du løse det på følgende måder:- 1) udregn tangens af vinklen, som tan 10° = 0,176, dette vil give dig hældningen af ​​taget, 2) gange hældningen med 12 for at find X'et i forholdet X/12, såsom 0,176 ×12 = 2, så en 10 graders vinkel på taghældningen er den samme som 2/12 eller '2 i 12' hældning eller hældningsforhold 2:12.

Hvilken taghældning er 20 grader?

En 20° taghældning er nogenlunde det samme som 4/12 taghældning. For at konvertere fra grad til hældningsforhold, kan du løse på følgende måder:- 1) beregn tangens af vinklen, som tan 20° = 0,3639, dette vil give dig hældningen af ​​taget, 2) gange hældningen med 12 for at find X'et i forholdet X/12 såsom 0,3639 ×12 = 4, således er en vinkel på 20 graders taghældning det samme som 4/12 eller '4 i 12' hældning eller hældningsforhold 4:12.

Hvilken taghældning er 15 grader?

En taghældning på 15° er nogenlunde det samme som 3/12 taghældning. For at konvertere fra grad til hældningsforhold, kan du løse på følgende måder:- 1) beregn tangens af vinklen, som tan 15° = 0,2679, dette vil give dig hældningen af ​​taget, 2) gange hældningen med 12 for at find X'et i forholdet X/12 såsom 0,2679 ×12 = 3,2, således er en 20 graders taghældningsvinkel det samme som 3/12 eller '3 i 12' hældning eller hældningsforhold 3:12.

Hvilken taghældning er 25 grader?

En taghældning på 25° er nogenlunde det samme som 6/12 taghældning. For at konvertere fra grad til hældningsforhold, kan du løse på følgende måder:- 1) beregn tangens af vinklen, som tan 25° = 0,466, dette vil give dig hældningen af ​​taget, 2) gange hældningen med 12 for at find X'et i forholdet X/12 såsom 0,466 ×12 = 5,6, således er en 25 graders taghældningsvinkel den samme som 6/12 eller '6 i 12' hældning eller hældningsforhold 6:12.

Hvilken taghældning er 30 grader?

En 30° taghældning er nogenlunde det samme som 7/12 taghældning. For at konvertere fra grad til hældningsforhold, kan du løse på følgende måder:- 1) beregn tangens af vinklen, som tan 30° = 0,577, dette vil give dig hældningen af ​​taget, 2) gange hældningen med 12 for at find X'et i forholdet X/12 såsom 0,577 ×12 = 6,9, således er en 30 graders taghældning den samme som 7/12 eller '7 i 12' hældning eller hældningsforhold 7:12.

Hvilken taghældning er 35 grader?

En taghældning på 35° er nogenlunde det samme som 8/12 taghældning. For at konvertere fra grad til hældningsforhold, kan du løse på følgende måder:- 1) udregn tangens af vinklen, som tan 35° = 0,7, dette vil give dig hældningen af ​​taget, 2) gange hældningen med 12 for at find X'et i forholdet X/12 såsom 0,7 × 12 = 8,4, således er en vinkel på 35 graders taghældning det samme som 8/12 eller '8 i 12' hældning eller hældningsforhold 8:12.

Hvilken taghældning er 37 grader?

En taghældning på 37° er nogenlunde det samme som 9/12 taghældning. For at konvertere fra grad til hældningsforhold, kan du løse på følgende måder:- 1) beregn tangens af vinklen, som tan 37° = 0,7535, dette vil give dig hældningen af ​​taget, 2) gange hældningen med 12 for at find X'et i forholdet X/12, såsom 0,7535 ×12 = 9, så en vinkel på 37 grader af taghældning er den samme som 9/12 eller '9 i 12' hældning, eller hældningsforhold 9:12.

Hvilken taghældning er 40 grader?

En 40° taghældning er nogenlunde det samme som 10/12 taghældning. For at konvertere fra grad til hældningsforhold, kan du løse på følgende måder:- 1) beregn tangens af vinklen, som tan 40° = 0,839, dette vil give dig hældningen af ​​taget, 2) gange hældningen med 12 for at find X'et i forholdet X/12 såsom 0,839 ×12 = 10, således er en vinkel på 40 graders taghældning det samme som 10/12 eller '10 i 12' hældning eller hældningsforhold 10:12.

Hvilken taghældning er 45 grader?

En taghældning på 45° er nogenlunde det samme som 12/12 taghældning. For at konvertere fra grad til hældningsforhold kan du løse det på følgende måder:- 1) udregn tangens af vinklen, som tan 45° = 1, dette vil give dig hældningen af ​​taget, 2) gange hældningen med 12 for at find X'et i forholdet X/12 såsom 1 × 12 = 12, således er en vinkel på 45 graders taghældning det samme som 12/12 eller '12 i 12' hældning eller hældningsforhold 12:12.

Hvilken taghældning er 60 grader?

En taghældning på 60° er nogenlunde det samme som 21/12 taghældning. For at konvertere fra grad til hældningsforhold kan du løse det på følgende måder:- 1) beregn tangens af vinklen, som tan 60° = 1,732, dette vil give dig hældningen af ​​taget, 2) gange hældningen med 12 for at find X'et i forholdet X/12 såsom 1,732 × 12 = 20,784, således er en 60 graders taghældningsvinkel det samme som 20/12 eller '20 i 12' hældning eller hældningsforhold 20:12.

Dele af sadeltag

Tekniske hoveddele af skrå tage er som følger:

1. Lægter-: Lægter er de tynde strimler af træ, det er fastgjort på spær eller loft, som understøtter tagloftet.

2. Udhæng-: Udhæng er en nedre kant af et tag, som rager ud over de bærende vægge, det dækker enderne af de fælles spær ved at bruge et tyndt træbræt, der er kendt som udhængsbræt.

Udhæng bruges effektivt i regnvand til at hælde fra taget direkte på ydervæggen og bruges også til at beskytte sollys.

3. Gavl -: Gavl er en øvre del af væggen i den trekantede formet for enden af ​​skrånende tag er kendt som gavl.

4. Hofte-: ydre vinkel ved taghældningen den vinkel dannes ved skæringspunktet mellem to taghældninger kaldes hoften.

5. Hældning: hældning er defineret som den skrå side af taget i forhold til det vandrette plan, som udtrykkes som en grad, der er kendt som hældningen, det bestemmes af forholdet mellem stigning og spændvidden.

6. Grænser-: Grænser er de vandrette træstykker eller stålstykker, der lægges på hovedspær på væg til væg for at understøtte almindelige spær på et skråtag, når de bærer et langt spænd

7. Spær-: spær er en konstruktionskomponent, der strækker sig fra udhænget til højderyggen, generelt er spær fastgjort til det skrå tag eller ryg. Forskellige typer spær som f.eks. almindelige spær, hoftespær, donkrafte, hovedspær bruges side om side med ensartet ensartet mellemrum til at understøtte grenene.

8. Dragebjælke -: Dragebjælke er diagonale strukturelementer, som understøtter den nederste ende af et hoftespær for at understøtte grenene, det er også kendt som drageslips eller vinkelslips.

Typer af skrå tag

Afhængigt af hældning, miljøforhold, æstetisk udseende, antal hældninger er de skrå tage klassificeret i tre typer som følger:

1. Enkelte tage

2. Dobbelt- eller pilletag

3. Sprossede tage

Enkelt tag

Enkelttag defineres som de tagtyper, hvor de fælles spær er forsynet til hver skråning uden nogen mellemliggende støtte, i denne tagtype består de fem typer enkelttag, disse er som følger-

1. Læn dig til tag

2. Par tag

3. Par lukker tag

4. Kravebjælketag

5. Krave og saksetag

Læn til tag

Skrå til tag er den simple type af et skråtag, som kun er forbundet med den ene side af skråningen i et kort spænd rum eller veramdah, disse er også kendt som pent tag, der er designet, hvor den ene væg bliver båret op afløbsvandet højere den anden til give den nødvendige hældning til det skrå tag.

Generelt bruges et skrå til tag til en simpel konstruktion af skure, udtag, der er knyttet til hovedbygningen og bruges i disse boligejendomme, såsom veramdah osv., det bruges effektivt til et maksimalt spænd på 2,40 meter.

Par tag

Partag er de almindelige typer af skråtag, som kun er forbundet med to sider af hældningen, der er designet, at de fælles spær hælder opad fra de modstående vægge, og de mødes på en rygning i midten, i denne type tag er de fælles spær solidt fastgjort på plads i begge ender, dvs. den ene ende er på rygningssektionen og den anden på vægpladen.

 Par tag
Par tag
Par lukker tag

Par tæt tag er en almindelig type skråtag, som ligner et par tage, bortset fra at benene på de fælles spær er forbundet med en bindebjælke, der også er kendt som udhængsbjælke, som giver en tendens til, at spærene spredes ud og dermed undgås faren for væltning af muren.

 Par lukker tag
Par lukker tag

I det par lukkede tag kan bindebjælken efter behov også anvendes i loftsbjælkelag, og denne type tag kan også bruges økonomisk op til en spændvidde på 4,20 meter.

Kravebjælketag

Kravebjælketag er en variation af et par tæt tag, hvor bindebjælken er hævet og placeret på et højere niveau, form af denne type bindebjælke er kendt som en krave eller kravebjælke, der effektivt bruges til at spare plads og også For at øge højden af ​​et tag kan tag i denne type hældningstag anvendes som spildevand op til en maksimal spændvidde på 4,80 meter.

Krave og saksetag

Krave- og saksetag er en type skråtag, der ligner kravebjælketaget, bortset fra at to kravebjælker krydser hinanden for at give et udseende af saks, denne type tag er kendt som krave- og saksetag.

 Krave og saksetag
Krave og saksetag

Dobbelt- eller pilletag

Dobbelt- eller pilletag er den type skrå tag, hvori de mellemliggende understøtninger effektivt er tilvejebragt for at reducere størrelsen af ​​spær, når den nødvendige størrelse til spærene bliver uøkonomisk.

 Dobbelt- eller pilletag
Dobbelt- eller pilletag

I dobbelt- eller rindtag er riller generelt udseende under spærene, hvor hvert spær således er understøttet i tre punkter nederst på væggen gennem vægpladen, øverst af rygningsbjælken og i midten af ​​en rille.

I denne type hældningstag er især spildevandsspændet på spæret næsten halveret på grund af det faktum, at det bliver meget lettere, end det ville være, hvis det spændes i hele længden fra udhæng til ryg, bliver det også nogle gange præsenteret som spær. og furlin tag, er denne type skrå tag effektivt brugt og økonomisk overtaget op til et spænd på 4,80 meter.

Sprossede tage

Sprossede tag er den type skråtag, som består af den indrammede struktur, når strukturens spændvidde overstiger de 4,80 meter, og der ikke er indvendige bærende vægge eller skillevægge til tårnene.

I udformningen af ​​spærtage, overtog taget de tre elementer effektivt spær til at understøtte tagmaterialerne, spær til mellemstøtte og spær til støtte til enderne af spær.

Spærtaget giver plads i henhold til belastningen på taget, positionen af ​​tværvægge, materialer i spær og spændvidde, generelt er afstanden til op til 3 meter i træspær, den bærer effektivt rygsektionen og rillen, som de fælles spær hviler.

Sprossede tage bruges effektivt i nogle af de sædvanlige former, disse er følgende-

1. Konge stolpebindingsværk

2. Dronning stolpe truss

3. Mansard truss

4. Afskåret bindingsværk

5. Bel hurtig tillid

6. Stålspær

7. Sammensatte spær.

Konge stolpe truss

Kongestolpespær er den type spærtag den centrale stolpe kaldes som en kongestolpe, hvor en understøtning for bindebjælken med tilhørende skrå bjælker kaldet stiverne, dvs. forhindrer hovedspærene i at bøje på midten, det er også effektivt vedtaget til King-stolpe truss spændvidde varierende fra 5 til 8 meter. I kongestolpens spændvidde, generelt begrænset til 3 meter fra midten til midten.

 Konge stolpe truss
Konge stolpe truss
Hvad er en King post truss?

Med hensyn til dette, 'hvad er en King stolpe truss?', King stolpe truss er designet med medlemmerne af den nederste bindebjælke, to skrå hovedspær, to stivere og en King stolpe, som effektivt bruges, og grenene understøtter de tætsiddende spær, spær. understøtte tagdækningskonstruktionen og bindebjælken forhindrer for det meste væggen i at sprede sig på grund af tryk.

Dronning stolpe truss

Dronningstolpespær er typen af ​​spærtag, der adskiller sig fra en King-stolpespær ved at have to lodrette elementer, der udløbsvand holdes i position som vandret element gennem de øvre ender af Queen-stolpen, disse typer spær er brugt til tag af spændvidde varierende fra 8 m til 12 meter og også en passende forstærkning til spærværk op til et spænd på 18 meter ved at bruge en bekvem kombination af King-stolpe og Queen-stolpe.

I dronning stolpe truss, generelt er toppene forbundet med et vandret element, dette kaldes som straining bjælke, som indføres på tie bjælke for at modvirke tryk fra kompression element og to stivere er vedtaget for at forbinde hver dronning stolpe til de vigtigste spær .

Mansard truss

Mansard truss er en type truss, som er kombinationen af ​​kongestolpen og dronning post truss er kendt som mansard truss, der er designet med to etagers truss med øvre del bestående af kongen post truss og Lowe delen af ​​Queen post truss.

Mansard truss effektivt brugt i skråtag med bestående af to hælder, øvre hældning i King stolpe truss som varierer fra 30° til 40° og den nederste hældning i queen post varierer fra 60° til 70°.

Afskåret truss

Stumpet spær er den type tagspær, der ligner mansardspær, bortset fra at toppen er effektivt afsluttet fladt med en let hældning til den ene side, der bruges spildevand, når et rum er nødvendigt i taget.

Bel fast truss

Bel fast truss er en tynd sektion af tømmer, forbundet med dens topkorde buet som en form for en bue, der er passende tilpasset til lange spænd på 30 meter, denne type truss er effektivt at bære til let tagbeklædning, denne truss kaldes også som gitteret tagspær.

LÆS OGSÅ:-

Taghældning til vinkel | taghældning | Konvertering af vinkel til taghældning

Sådan beregnes taghældningen | hældningsformel for tag

Standard taghældning i grader, forhold & brøk for hus

Taghældningsberegner | hvordan man finder ud af hældning på et tag

Skråtag: dele, typer, vinkel & hvordan man regner hældning for tag

Sprosset tag: definition, typer & fordel

Stålspær

Stålspær er designet med vinklerne nittet eller svejset sammen gennem pladerne for at give faciliteterne tagkonstruktionen, dette er spildevandsmæssigt og økonomisk velegnet til spændvidder større end 12 meter.

Designet af stålspær er forenklet og modstår både spændinger, kompression og træk, blødt stål er let tilgængeligt i den valsede sektion af standardformer og størrelser, denne fascilations bruges effektivt i tagkonstruktionen som en form for stålspær.

Stålstrøer er almindeligt anvendt i disse dage til byggeri i skrå tage, på grund af det faktum, at dette er økonomisk, nemt at fremstille, mere stivt, brandsikkert og permanent og også spildevandsegnet til byggeri.

Komposit spær

Kompositspær er den type tagspær, der er sammensat af stål eller smedejern og træelementer, der er lette i vægt og økonomisk, i denne type spær bruges stålet til at modstå trækspændingerne.

I de sammensatte spær er den særlige montering nødvendig ved krydset mellem stål og tømmer.

Flere vigtige indlæg:—

 1. Hvordan man beregner størrelsen på den cirkulære vandtank og dens kapacitet
 2. Hvor høj er en stige med 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 og 16 trin
 3. Hvilken størrelse hul til 3×3, 4×4, 5×5, 6×6 og 8×8 hegnspæl
 4. Hvor meget udvendig maling skal jeg bruge til et hus på 2200 kvadratmeter
 5. Sprosset tag: definition, typer og fordele